logo

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski.

W swojej działalności Instytut kieruje się misją:

  • - budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym oraz ochroną środowiska;
  • - występowania i działania w interesie obecnych i przyszłych pokoleń.

Instytut działa na forum Europejskim w ramach European Environmental Bureau oraz w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m. in. Klimatycznej, ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Zobacz nasze strony tematyczne

Odwiedź profile na Facebook

Facebook Profil Instytutu

Facebook Profil Chrońmy klimat

Kontakt

telefony

  • 22 851 04 02
  • 22 851 04 03
  • 22 851 04 04
  • 22 851 04 00 (Fax)

e-mail

adres